2024 - Internet Learning Solutions (Pty) Ltd
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 1

 • Afronding na die naaste 10, 100 en 1 000
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 2

 • Plekwaarde en Getalwaarde
 • Uitgebreide notasie
 • Getalpatrone
 • Bewerkings met getalle
 • Vergelyk getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 3

 • Afronding tot die naaste 5, 10, 100 en 1 000
 • Skatting
 • Getalle in woorde en syfers
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 4

 • Wette van getalle
 • Optel en aftrek
 • Volgorde van bewerkings
 • Afronding
 • Plek- en Getalwaarde
 • Vergelyk getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 5

 • Afronding
 • Wette van getalle
 • Bewerkings met getalle
 • Getalle in woorde en syfers
 • Verdubbeling
 • Getalpatrone
 • Gemengde vrae
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Oefen vraestel vir die volgende Afbakening

 • Afronding, skatting en kompensering
 • Afronding tot die naaste 5
 • Getalle in Woorde en Syfers
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
 • Horisontale Bewerkings
 • Plek en Getalwaardes, Vergelyk en Rangskik Getalle
 • Teorie en Wette (o.a. Assosiatiewe, Distributiewe en Kommutatiewe Eienskappe)
 • Vertikale Bewerkings

Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 6

 • Getalsinne
 • Afronding en skatting
 • Vertikale bewerkings
 • Wette van getalle
 • Plek en Getalwaarde
 • Getalpatrone
 • Hoofrekene
 • Verdubbeling
 • Getalle in woorde en syfers
 • Getalsinne
 • Wette van getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 7

 • Plekwaarde en Getalwaarde
 • Getalle in woorde en syfers
 • Afronding
 • Vergelyk en Rangskik getalle
 • Wette van getalle
 • Vertikale Optel en Aftrek
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 0

 • Ewe en onewe getalle
 • Wette van getalle
 • Hoofrekene
 • Plekwaardes en getalwaardes
 • Uitgebreide notasie
 • Afronding
 • Rangskikking en vergelyking van getalle
 • Getalpatrone
 • Bewerkings met getalle
 • Getalsinne
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 1

 • Veelvoude
 • Faktore
 • Faktorpare
 • Vermenigvuldiging
 • Vermenigvuldiging met faktorpare
 • Vermenigvuldiging met die distributiewe eienskap
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 2

 • Vermenigvuldiging met faktorpare
 • Vermenigvuldiging met die distributiewe eienskap
 • Faktore en veelvoude
 • DeelbaarheidsreŽls
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Faktore en Veelvoude met deelbaarheidsreŽls
 • Assosiatiewe, Distributiewe en Vertikale vermenigvuldigingstegnieke
 • Afronding en skatting
 • Getalle in woorde en syfers
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Faktore en veelvoude
 • Maal met veelvoude van 10
 • Vertikale vermenigvuldiging
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Faktore en Veelvoude
 • Woordsomme
 • Faktorpare
 • DeelbaarheidsreŽls
 • Vermenigvuldiging
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Faktore en veelvoude
 • Fakorpare
 • Vermenigvuldiging
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 5

 • Deling (en verduidelikings) met die Wenkbord
 • Feite-tabel
 • Woordsomme
 • Langdeling
 • Eienskappe van 10
 • Faktore en Veelvoude
 • Grootste Gemeenskaplike Faktor
 • Kleinste Gemeenskaplike Veelvoud
 • DeelbaarheidsreŽls
 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Afrikaanse woorde vir Wiskundige bewerkings
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 5

 • Deling met die wenkbord
 • Veelvoude
 • Plek en Getalwaardes
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 6

 • Deling met die Wenkbord: Dubbelsyfer getal met enkelsyfer getal met res
 • Deling met die Wenkbord: Driesyfer getal met enkelsyfer getal met res
 • Deling met die Wenkbord: Driesyfer getal met dubbelsyfer getal met res
 • Plek en getalwaarde
 • Afrikaanse terme in Wiskunde
 • Getalsinne
 • Afronding
 • Wette van getalle
 • Vergelyk getalle
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 6

 • Getalsinne
 • Plek en getalwaarde
 • Wenkbord
 • Afronding
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Oefen vraestel vir die Junie-eksamen

 • Kwartaal 1 werk
 • Kwartaal 2 werk
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 7

 • Bepaal die reŽl van 'n getalpatroon met die posisie van die terme
 • Is daar 'n verwantskap tussen 'n vloeidiagram, 'n gewone getalpatroon en 'n invoer/uitvoer tabel?
 • Saamgestelde reŽls vir getalpatrone
 • Invoer-uitvoer tabelle waar daar 1; 2 in die invoer kolom is, asook waar daar nie is nie - hoe hanteer ons hierdie twee tipies tabelle om die reŽl te kry?
 • Hoe werk die Fibonacci getalpatroon?
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 7

 • Bepaal die reŽl van 'n getalpatroon en vul die ontbrekende syfers in
 • Voltooi 'n vloeidiagram
 • Bepaal en gebruik die reŽl van 'n Invoer/Uitvoer tabel
 • Gebruik die reŽl om getalreekse te voltooi
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Plekwaarde en Getalwaarde
 • Afronding
 • Vergelyk getalle
 • Woordsomme en getalsinne
 • Getalpatrone
 • Uitgebreide notasie
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Optel
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
 • Getalle in woorde en syfers
 • Ewe en Onewe getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Aftrekking met uitgebreide tegnieke
 • Getalsinne
 • Getalteorie
 • Afronding en Skatting
 • Woordsomme
 • Getalpatrone
 • Uitgebreide notasie
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Woordsomme
 • Bewerkings met getalle en Kontrolering
 • Optel en Aftrek met uitgebreide notasie
 • Getalsinne
 • Uitgebreide notasie
 • Wette van getalle
 • Afronding
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Afronding
 • Vertikale optel en Aftrek
 • Bewerkings met getalle en Kontrolering
 • Bewerkings met geld
 • Optel met uitgebreide tegnieke
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Vermenigvuldiging met uitgebreide metodes
 • Getalsinne
 • Aftrek met uitgebreide metodes
 • Faktorpare
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Faktore
 • Veelvoude
 • Getalsinne
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Deel met die Wenkbord-metode
 • Vermenigvuldiging
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Woordsomme
 • Vermenigvuldiging met faktorpare
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met getalle
 • Faktore
 • Veelvoude en faktorpare
 • Herleiding van eenhede
 • Meetkunde (hoeke)
 • Vloeidiagramme
 • Tyd
 • Data
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 2D en 3D vorms
 • Breuke
 • Herleiding van lengte eenhede
 • Omtrek
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 2D en 3D vorms
 • Breuke
 • Herleiding van lengte eenhede
 • Omtrek
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Afronding
 • Getalsinne
 • Rangskikking van getalle
 • Plek- en getalwaardes
 • Getalpatrone
 • Verhoudings
 • Faktore en veelvoude
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met getalle
 • Plekwaardes
 • Breuke
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalsinne
 • Breuke van getalle
 • Afronding
 • Getalpatrone
 • Getalwaardes
 • Faktore
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vermenigvuldiging met die uitgebreide metode
 • Voltooi tabelle
 • Vloeidiagramme
 • Getalsinne
 • Vergelyk getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vloeidiagramme
 • Tyd
 • Data
 • Faktore, faktorpare en veelvoude
 • Bewerkings met getalle
 • Invoer/uitvoer tabelle
 • Meetkunde (hoeke)
 • Herleiding van meeteenhede
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met getalle
 • Invoer / Uitvoer tabelle
 • Vloeidiagramme
 • Faktore, veelvoude en faktorpare
 • Tyd
 • Data
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Breuke
 • 2D en 3D vorme
 • Benoeming van hoeke
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Faktore en Veelvoude
 • Tyd
 • Optel en Vermenigvuldiging met die uitgebreide metode
 • Afronding
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Wette van getalle
 • Afronding
 • Faktore en veelvoude
 • Tyd
 • Optel en vermenigvuldig met die afbreek-metode
 • Plekwaardes en getalwaardes
 • 2D vorme
 • Maal met veelvoude van 10
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Rangskikking van getalle
 • Plekwaardes en getalwaardes
 • Deling met die wenkbord
 • Invoer en uitvoer tabelle
 • Wette van getalle
 • Vloeidiagramme
 • Afronding
 • Tyd
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Optelling met die uitgebreide metode
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Wette van getalle
 • Afronding
 • Deling met die Wenkbord
 • Invoer/uitvoer tabelle
 • Optelling met die uitgebreide metode
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Plek en getalwaardes
 • Rangskikking van getalle
 • Tyd
 • Vloeidiagramme
 • Wette van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Hoeke
 • Herleiding en omskakeling van meeteenhede
 • Tyd en Bewerkings met tyd
 • Breuke
 • Getalpatrone
 • Faktore en Veelvoude
 • Woordsomme
 • Rangskikking van getalle
 • 2D en 3D vorme
 • Bewerkings met getalle
 • Plekwaardes
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Afronding
 • Vloeidiagram
 • Rangskikking van getalle
 • Invoer - Uitvoer tabelle
 • Wette van getalle
 • Bewerkings met getalle
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Wenkbord
 • Rangskikking van getalle
 • Data
Razor Maths

Hierdie is nie 'n aanlyn toets nie, maar 'n video-bespreking van die volgende afbakening vir 'n spesifieke toets, deur kortliks te kyk na wat dit alles beteken:

 • Herlei tussen eenhede (liter en milliliter)
 • Lees afmetings vanaf vloeistofhouers
 • Wat is Volume of Kapasiteit
 • Breukstrook
 • Ekwivalente breuke
 • Waarde en Plekwaarde
 • Getalpatrone
 • Optel en Aftrek met skatting
 • Spinnekopdiagramme
 • Optel en Aftrek met getalsinne en omgekeerde bewerkings
 • Vermenigvuldiging met tweesyfergetalle
 • Wenkbord
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 1

 • Vermenigvuldiging
 • Faktore en Veelvoude
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 2

 • Breuke
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 2

 • Breuke
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 3

 • Tyd
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 4

 • Bewerkings met tyd
Razor Maths

Kwartaal 4, 2022
Week 5

 • Bewerkings met, en omskakeling tussen eenhede
Razor Maths PLUS

Kwartaal 3, 2023
Week 1

 • Afronding
 • Faktore en Veelvoude
 • Getalsinne
 • Vertikale optelling, aftrekking en maal
 • Deling
 • Vloeidiagramme
 • Breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 1

 • Faktore en Veelvoude
 • Vertikale optel, aftrek en maal
 • Deling
 • Afronding
 • Vloeidiagramme
 • Getalsinne
Razor Maths PLUS

Kwartaal 3, 2023
Week 2

 • Bewerkings met breuke
 • Vergelyking van breuke
 • Rangskikking van breuke
 • Gemengde getalle en onegte breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 2

 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Vergelyking van getalle
 • Vergelyk breuke
 • Faktore en Veelvoude
 • Bewerkings met getalle
 • Bewerkings met breuke
 • Getalsinne
 • Ekwivalente breuke
 • Rangskikking van breuke
 • Afronding
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 3

 • Onegte breuke na gemengde getalle
 • Gemengde getalle na onegte breuke
 • Rangskikking van breuke
 • Breuke van getalle
 • Woordsomme met breuke
Razor Maths tutor

Kwartaal 3, 2023
Week 4

 • TalkingTextbook met teorie, voorbeelde en oefeninge oor herleiding van meeteenhede
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 4

 • Herleiding van meeteenhede
 • Breuke
 • Gepaste meeteenhede
 • Afronding van meeteenhede
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 5

 • Herleiding van meeteenhede
 • Afronding van meeteenhede
 • Bewerkings met meeteenhede
 • Optelling van breuke
Razor Maths tutor

Kwartaal 3, 2023
Week 6

 • TalkingTextbook met teorie, voorbeelde en oefeninge oor tyd
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 6

 • Tweedimensionele vorms
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 7

 • Breuke terminologie
 • Vermenigvuldiging
 • Herleiding van afstand-eenhede
 • Faktore
 • Getalpatrone
 • Optelling
 • Bewerkings met breuke en gemengde getalle
 • Deling
 • Ekwivalente breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 8

 • 2D en 3D voorwerpe
 • Nette
 • Getalwaardes
 • Breuke