2024 - Internet Learning Solutions (Pty) Ltd
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 1

 • Plekwaardes
 • Getalwaardes
 • Vergelyk getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Rangskik getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 2

 • Plekwaardes
 • Getalwaardes
 • Vergelyk getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Afronding
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 3

 • Rangskik en vergelyk getalle
 • Vertikale optel en aftrek
 • Afronding en skatting
 • Getalle in woorde en syfers
 • Plekwaarde en uitgebreide notasie
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 4

 • Afronding en skatting
 • Vertikale optel en aftrek
 • Plekwaardes
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 5

 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Afronding en skatting
 • Bewerkings met getalle
 • Vergelyk en rangskik getalle
 • Uitgebreide notasie
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Oefen vraestel vir die volgende Afbakening

 • Afronding, skatting en kompensering
 • Afronding tot die naaste 5
 • Faktore en Veelvoude
 • Getalle in Woorde en Syfers
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
 • Plek en Getalwaardes, Vergelyk en Rangskik Getalle
 • Teorie en Wette (o.a. Assosiatiewe, Distributiewe en Kommutatiewe Eienskappe)
 • Vertikale Bewerkings

Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 6

 • Afronding en skatting
 • Uitgebreide notasie
 • Priemgetalle
 • Faktore en Faktorpare
 • Priemfaktore
 • Faktore en Veelvoude
 • Plekwaarde en Getalwaarde
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 7

 • Volgorde van bewerkings
 • Vertikale Optel, Aftrek en Vermenigvuldiging
 • Faktore en Veelvoude
 • Priemgetalle en Priemfaktore
 • Rangskik en Vergelyk getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Afronding
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 0

 • Getalsinne
 • Die Distributiewe eienskap
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 1

 • Getalsinne
 • Getalpatrone
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 2

 • Getalpatrone
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Getalpatrone met unieke maniere waarop vrae gevra kan word
 • Getalsinne
 • Skryf getalsinne vanaf 'n woordsom
 • Unieke toepassings van ekwivalente breuke en vereenvoudiging van breuke
 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Afronding tot die leidende syfer
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Getalpatrone
 • Voltooi getalsinne
 • Skryf breuke in eenvoudigste vorm
 • Voltooi ekwivalente breuke
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Vergelyking van breuke
 • Woordsomme
 • Vereenvoudiging van breuke
 • Ekwivalente breuke
 • Rangskikking van breuke
 • Afronding van breuke
 • Breuke op 'n getallelyn
 • Optelling van breuke
 • Gemengde getalle
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Vereenvoudiging van breuke
 • Ekwivalente breuke
 • Vergelyk breuke
 • Rangskikking van breuke
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 5

 • Optel en aftrek van gemengde getalle
 • Plek en getalwaardes van desimale breuke
 • Omskakeling tussen desimale breuke en gewone breuke
 • Desimale breuke in syfers en woorde
 • Vergelyking en rangskikking van desimale breuke
 • Afronding van desimale breuke
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Oefen vraestel vir die volgende Afbakening

 • Gewone breuke:
     Vereenvoudiging
     Ekwivalente breuke
     Optel en aftrek
     Gemengde getalle
     Woordsomme

Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 7

 • Bepaal die reŽl van 'n getalpatroon met die posisie van die terme
 • Is daar 'n verwantskap tussen 'n vloeidiagram, 'n gewone getalpatroon en 'n invoer/uitvoer tabel?
 • Saamgestelde reŽls vir getalpatrone
 • Invoer-uitvoer tabelle waar daar 1; 2 in die invoer kolom is, asook waar daar nie is nie - hoe hanteer ons hierdie twee tipies tabelle om die reŽl te kry?
 • Hoe werk die Fibonacci getalpatroon?
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Herleiding van eenhede
 • Getalsinne
 • Afronding
 • Breuke
 • Tyd
 • Plekwaardes
 • Priemfaktore
 • Vergelyk getalle
 • Faktore
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 2D & 3D voorwerpe
 • Nette
 • Omtrek & Oppervlakte
 • Data
 • Transformasies
 • Meetkunde (Hoeke)
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Data
 • 2D & 3D voorwerpe
 • Transformasies
 • Meetkunde (Hoeke)
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Data
 • Transformasies
 • 2D & 3D voorwerpe
 • Meting (Oppervlakte)
 • Nette
 • Simmetrie (Transformasies)
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 2D & 3D voorwerpe
 • Nette
 • Eenhede van meting
 • Omtrek, Oppervlakte & Volume
 • Data
 • Hoeke
 • Transformasies
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Breuke
 • Bewerkings met desimale breuke
 • Herleiding van meeteenhede
 • Getallesinne
 • Langdeling
 • Vermenigvuldiging met die Distributiewe Wet en die vertikale kolom-metode
 • Afronding
 • Plekwaarde
 • Faktore en priemfaktore
 • Vergelyk getalle
 • Tyd en bewerkings met tyd
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vermenigvuldiging met die vertikale kolom-metode en uitgebreide metode
 • Invoer / uitvoer tabelle
 • Breuke  en desimale breuke
 • Woordsomme
 • Afronding
 • Plekwaardes
 • Faktore en priemfaktore
 • Vergelyk getalle
 • Langdeling
 • Data
 • Getalsinne
 • 2D en 3D vorme
 • Herleiding van meeteenhede
 • Tyd
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Volgorde van bewerkings
 • Afronding
 • Tyd
 • 2D vorme
 • Breuke
 • Rangskikking van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Afronding
 • 2D vorme
 • Breuke
 • Plek en getalwaarde
 • Tyd
 • Volgorde van bewerkings
 • Vertikale optel en aftrek
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Breuke
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Plekwaardes en getalwaardes
 • Veelvoude
 • Getalbegrip
 • Getalle in woorde en syfers
 • Vertikale vermenigvuldiging
 • Tyd
 • 2D vormeJimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 2D vorme
 • Breuke
 • Getalle in woorde en syfers
 • Herleiding van eenhede
 • Plek en getalwaardes van desimale breuke
 • Tyd
 • Veelvoude
 • Vertikale vermenigvuldiging
 • Getalbegrip
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Tyd en bewerkings met tyd
 • Faktore, Priemfaktore en Veelvoude
 • Plekwaardes, Getalwaardes en Uitgebreide notasie
 • Afronding
 • Getalpatrone
 • Volgorde van Bewerkings
 • Breuke
 • Wette van getalle
 • Woordsomme
 • Getalle in woorde en syfers
 • Vertikale optel en aftrek
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Breuke
 • Woordsomme
 • Priemgetalle
 • Hoeke
 • 2D en 3D vorms
 • Data
 • Omskakeling van meeteenhede
 • Getalle in woorde en syfers
 • Plek en getalwaarde
 • Inset-Uitset tabelle
 • Tyd
 • Afronding
 • Wette van getalle
 • Veelvoude
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vermenigvuldiging
 • Aftrekking
 • Optelling
 • Priemgetalle
 • Veelvoude
 • Afronding
 • Hoofrekene
 • Getalsinne
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Hoofrekene
 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Afronding
 • Getalsinne
 • Vergelyk getalle
 • Uitgebreide notasie
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalle in woorde en syfers
 • Omgekeerde bewerkings
 • Getalsinne
 • Afrikaanse woorde vir Wiskundige bewerkings
 • Getalwaardes
 • Hoofrekene
 • Wette van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Afronding
 • Getalsinne
 • Rangskikking van getalle
 • Plek- en getalwaardes
 • Getalpatrone
 • Verhoudings
 • Faktore en veelvoude
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met getalle
 • Plekwaardes
 • Breuke
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalsinne
 • Breuke van getalle
 • Afronding
 • Getalpatrone
 • Getalwaardes
 • Faktore
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vermenigvuldiging met die uitgebreide metode
 • Voltooi tabelle
 • Vloeidiagramme
 • Getalsinne
 • Vergelyk getalle
Razor Maths tutor

Kwartaal 3, 2023
Week 1 - 4

 • TalkingTextbook met teorie, voorbeelde en oefeninge oor herleiding van meeteenhede
Razor Maths

Gemengde vrae: Data, Transformasies en 3D voorwerpe

 • Oppervlakte en Volume
 • Telmerkietabel
 • Modus en Mediaan
 • Sirkeldiagramme
 • Eienskappe en name van 3D voorwerpe
 • Benoeming van hoeke
 • Staafdiagramme
 • Translasies en rotasies
 • Simmetrie
 • Nette
 • Vergroting en skaalfaktor
 • Meeteenhede
 • Piktogramme