2024 - Internet Learning Solutions (Pty) Ltd
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 1

 • Getalsinne
 • Getalle en Bewerkings met getalle in syfers en woorde
 • Hoofrekene
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 2

 • Getalsinne
 • Getalle en Bewerkings met getalle in syfers en woorde
 • Woordsomme
 • Bewerkings met Plekwaardes
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 3

 • Uitgebreide optel en aftrek metodes
 • Uitgebreide notasie
 • Vergelyking van getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 4

 • Plekwaardes
 • Horisontale aftrek
 • Woordsomme en Getalsinne
 • Bewerkings met getalle in woorde
 • Bewerkings met plekwaardes
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 5

 • Tafels
 • Getalle en Bewerkings in woorde
 • Getalsinne
 • Bewerkings met Plekwaardes
 • Uitgebreide notasie
 • Vergelyk getalle
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Oefen vraestel vir die volgende Afbakening

 • Afronding, skatting en kompensering
 • Getalle in Woorde en Syfers
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
 • Horisontale Bewerkings
 • Plek en Getalwaardes, Vergelyk en Rangskik Getalle
 • Teorie en Wette (o.a. Assosiatiewe, Distributiewe en Kommutatiewe Eienskappe)

Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 6

 • Bewerkings met getalle in uitgebreide notasie
 • Getalsinne
 • Uitgebreide notasie
 • Getalwaarde en Plekwaarde
 • Getalpatrone
 • Vergelyking van getalle
 • Getalle in woorde
 • Hoofrekene
Razor Maths

Kwartaal 1, 2023
Week 7

 • Rangskik getalle
 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Horisontale bewerkings
 • Vergelyking van getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Getalsinne
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 0

 • Plekwaardes en Getalwaardes
 • Rangskik getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Afronding en skatting
 • Getalpatrone
 • Wette van getalle
 • Horisontale bewerkings
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 1

 • Verdubbeling en halvering
 • Maal en deel
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 2

 • Faktore en faktorpare
 • Maal met veelvoude van 10
 • Afronding en skatting
 • Rangskikking van getalle
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Getalsinne met Tafels
 • Afronding en skatting
 • Rangskikking van getalle
 • Plekwaardes en Getalwaardes
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 3

 • Tafels
 • Afronding en skatting
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Getalsinne
 • Vermenigvuldigingstegnieke
 • Woordsomme
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 4

 • Vermenigvuldiging
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 5

 • Eienskappe van getalle
 • Identiteitselemente
 • Distributiewe (uitgebreide) maal van getalle
 • Maal met faktorpare
 • Getalsinne
 • Faktore en Faktorpare
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 5

 • Vermenigvuldiging
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Oefen vraestel vir die volgende
Afbakening

 • Vermenigvuldiging en deling (sluit faktore en veelvoude in)

Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 6

 • Deling met uitgebreide metode
 • Wenkbord: deling dubbelsyfer getal met enkelsyfer getal en res
 • Wenkbord: deling driesyfer getal met enkelsyfer getal en res
 • Wenkbord: deling driesyfer getal met dubbelsyfer getal en res
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 6

 • Deling met uitgebreide metodes
 • Wenkbord: Deling dubbelsyfer getal met enkelsyfer en res
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Oefen vraestel vir die Junie-eksamen

 • Kwartaal 1 werk
 • Kwartaal 2 werk
Razor Maths PLUS

Kwartaal 2, 2023
Week 7

 • Bepaal die reŽl van 'n getalpatroon met die posisie van die terme
 • Is daar 'n verwantskap tussen 'n vloeidiagram, 'n gewone getalpatroon en 'n invoer/uitvoer tabel?
 • Saamgestelde reŽls vir getalpatrone
 • Invoer-uitvoer tabelle waar daar 1; 2 in die invoer kolom is, asook waar daar nie is nie - hoe hanteer ons hierdie twee tipies tabelle om die reŽl te kry?
 • Hoe werk die Fibonacci getalpatroon?
Razor Maths

Kwartaal 2, 2023
Week 7

 • Maaltegnieke
 • Deeltegnieke
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Vermenigvuldiging met uitgebreide metodes
 • Getalsinne
 • Aftrek met uitgebreide metodes
 • Faktorpare
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Faktore en Veelvoude
 • Getalsinne
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Vermenigvuldiging
 • Deling met die Wenkbord
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Getalpatrone
 • Wette van getalle
 • Woordsom
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met getalle
 • Faktore, veelvoude en faktorpare
 • Herleiding van eenhede
 • Meetkunde (hoeke)
 • Vloeidiagramme
 • Tyd
 • Data
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • 3D vorms
 • Bewerkings met getalle (Afbreekmetodes)
 • Faktorpare
 • Bewerkings met tyd
 • Simmetrie
 • Eenhede waarin dinge gemeet word
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Simmetrie
 • Patroonherkenning
 • Woordsomme
 • Vloeidagramme (spinnekopdiagramme)
 • 3D voorwerpe
 • Data
 • Getalsinne
 • Bewerkings met tyd
 • Faktorpare
 • Lengte-eenhede
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Analoog en Digitale tyd
 • Tydsverloop berekeninge
 • Plek en Getalwaarde
 • Uitgebreide notasie
 • Volgorde van bewerkings
 • Getalsinne
 • Verdubbeling
 • Data
 • Hoofrekene
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Plek en Getalwaarde
 • Breuke
 • Omgekeerde bewerkings
 • Bewerkings met getalle
 • Verdubbeling
 • Data
 • Uitgebreide notasie
 • Tyd
 • Wette van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Plek en Getalwaarde
 • Getalsinne
 • Getalpatrone
 • Afronding
 • Optelling met die uitgebreide metode
 • Vloeidiagramme
 • Verdubbel en halveer
 • Wette van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Afronding
 • Getalpatrone
 • Getalsinne
 • Optelling met die uitgebreide metode
 • Plek en getalwaardes
 • Verdubbel en halveer
 • Vloeidiagramme
 • Wette van getalle
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Bewerkings met tyd
 • Data
 • Breuke
 • Patrone
 • Getalsinne
 • Rangskikking van getalle
 • Wette van getalle
 • Plekwaardes
Razor Maths

Gemengde vrae:

 • Data
 • Wette van getalle
 • Aftrek met Afbreek-metodes
 • Breuke
 • 2D en 3D voorwerpe
 • Rangskikking van getalle
 • Vergelyking van mates
 • Tyd-eenhede
 • Faktore en Veelvoude
 • Woordsomme
 • Vloeidiagramme
 • Wenkbord
 • Afronding
Razor Maths

Hierdie is nie 'n aanlyn toets nie, maar 'n video-bespreking van die volgende afbakening vir 'n spesifieke toets, deur kortliks te kyk na wat dit alles beteken:

 • Herlei tussen eenhede (liter en milliliter)
 • Lees afmetings vanaf vloeistofhouers
 • Wat is Volume of Kapasiteit
 • Breukstrook
 • Ekwivalente breuke
 • Waarde en Plekwaarde
 • Getalpatrone
 • Optel en Aftrek met skatting
 • Spinnekopdiagramme
 • Optel en Aftrek met getalsinne en omgekeerde bewerkings
 • Vermenigvuldiging met tweesyfergetalle
 • Wenkbord
Razor Maths PLUS

Kwartaal 3, 2023
Week 1

 • Breuk van die hele
 • Breuke in Afrikaans
 • Vergelyk breuke
 • Rangskik breuke
 • Vereenvoudig breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 1

 • Getalsinne
 • Die dele van 'n breuk
 • Kompensering
 • Breuk van 'n hele
 • Getalpatrone
 • Vergelyk getalle
 • Vergelyk breuke
 • Uitgebreide optel
 • Plekwaardes
 • Getalle in syfers en in Afrikaans
Razor Maths PLUS

Kwartaal 3, 2023
Week 2

 • Bewerkings met breuke
 • Vergelyk breuke
 • Breuke van 'n hele
 • Rangskikking van breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 2

 • Rangskikking van breuke
 • Vergelyking van breuke
 • Bewerkings met breuke
 • Breuke van 'n hele
 • Ekwivalente breuke
 • Bewerkings met getalle
 • Getalsinne
 • Afronding en skatting
 • Rangskikking van getalle
 • Getalpatrone
 • Plekwaardes en Getalwaardes
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 3

 • Optel en aftrek van breuke
 • Onegte breuke na gemengde getalle
Razor Maths tutor

Kwartaal 3, 2023
Week 4

 • TalkingTextbook met teorie, voorbeelde en oefeninge oor herleiding van meeteenhede
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 4

 • Rangskikking van breuke
 • Getalpatrone met breuke
 • Ekwivalente breuke
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 5

 • Breuke van getalle
 • Watter breukdeel is ingekleur?
Razor Maths tutor

Kwartaal 3, 2023
Week 6

 • TalkingTextbook met teorie, voorbeelde en oefeninge oor tyd
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 6

 • Tyd
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 7

 • Bewerkings met breuke
 • Ekwivalente breuke
 • Tydsverloop
 • Vermenigvuldiging deur skatting
 • Eenhede vir meting van tyd
 • Getalpatrone
 • Wiskunde in woorde
 • Getalwaardes
 • Vergelyking van getalle
Razor Maths

Kwartaal 3, 2023
Week 8

 • Herleiding van meeteenhede
 • Gepaste meeteenhede
 • Verdubbeling en halvering
 • Vermenigvuldigingsfeite van 10